Wat is een dierentolk?

Wat is een dierentolk?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is een dierentolk, splitsen we het woord dierentolk in twee delen: dieren en tolk. Het woord ‘dieren’ behoeft geen nadere uitleg. Voor de verklaring van het woord ‘tolk’ pakken we Wikipedia erbij: een tolk is iemand die luistert naar een spreker en die zijn woorden mondeling vertaalt voor degenen die de oorspronkelijke taal niet begrijpen. Een tolk vertaalt niet woord voor woord maar herformuleert een boodschap.

Wat is een dierentolk?

Als we deze omschrijving loslaten op het woord Dierentolk, komen we bij de volgende verklaring: een dierentolk is een vrouw die in meditatieve toestand heel subtiele signalen van dieren opvangt, en deze informatie mondeling vertaalt voor bijvoorbeeld een huisdiereigenaar die bepaald gedrag van zijn dier niet begrijpt en daar graag een verklaring voor wil.

Een dierentolk werkt met haar hart, niet met haar verstand

In haar vermogen om heel subtiele signalen op te vangen van een dier, kan een dierentolk deze signalen vertalen naar de taal waarin jij en ik spreken, lezen en schrijven.
Door zich met haar hart volledig open te stellen voor het dier is een dierentolk in staat om heel nauwkeurig informatie van het dier op te vangen. Waar in de gedragstherapie het dier juist aanwezig moet zijn om het te kunnen observeren, waardoor de gedragsdeskundige een interpretatie van dit gedrag kan geven, is een dierentolk er vaak juist bij gebaat om het dier en haar mensen juist niet te zien. De dierentolk kan het zuiverste werken als zij vooraf eigenlijk helemaal niets weet van het dier of van de eigenaar.

Het gesprek vind plaats op meditatieniveau

Op deze manier kan de dierentolk in alle rust en op haar eigen tijd werken.
Ze gaat hiervoor in meditatie en door middel van allerlei tools die ze inzet, gaat ze het ‘gesprek’ aan met het dier.
In dit ‘gesprek’ krijgt de dierentolk informatie door van het dier in de vorm van beelden, plaatjes, filmpjes, geluiden, geuren, gevoelens etc.
Deze informatie vertaalt de dierentolk naar de taal die zij in het dagelijks leven spreekt. In ons geval zal dat het Nederlands zijn.

De dierentolk vangt bijvoorbeeld lichamelijke gevoelens op

Doordat de dierentolk en het dier tijdens het gesprek heel diep met elkaar zijn verbonden, een soort van zielscontact maken, is de dierentolk feilloos in staat om belangrijke zaken op te vangen die het dier bezighouden.
Heeft een dier bijvoorbeeld buikpijn, dan zou de dierentolk tijdens het gesprek zelf buikpijn kunnen krijgen.
Of als een dier verdrietig is omdat hij zijn maatje mist, dan kan de dierentolk tijdens het gesprek zelf een gevoel van rouw over zich krijgen, ten teken dat het dier in de rouw zit.

De informatie kan heel gedetailleerd zijn

Op deze manier kan de dierentolk heel nauwkeurig informatie opvangen met betrekking tot de gesteldheid van het dier. Als een dier namelijk zojuist aan de dierentolk heeft laten weten dat het misselijk is, dan zou dat meteen een verklaring voor de mensen bij het dier kunnen zijn waarom het de laatste tijd zo slecht eet.

Verkeerde volgorde

Veel dieren weten zelf precies wat ze mankeren. Omdat mensen denken dat dieren niet kunnen praten, gaan ze eerst naar de dierenarts. Deze gaat dan zoeken wat de oorzaak is. Logischer zou zijn om eerst het dier te vragen wat het mankeert en vervolgens met dit antwoord naar de dierenarts te gaan. Dan kan deze meteen gericht aan de slag met het probleem.

Heb jij zelf ooit een dierentolk ingeschakeld? Een professionele? Wat waren jouw ervaringen? Was jij overdonderd?

Als je mijn ervaringen als dierentolk graag wilt lezen kun je mijn boek Dieren – Sprekend als Mensen lezen. Ook staan hier ervaringen van cursisten in. Die cursisten hebben de Cursus Communiceren met Dieren gevolgd bij ons op De Zomerhof.

Over de schrijver
Mijn naam is Mieke Zomer. Ik werk als dierentolk. Ik ben ondernemer bij De Zomerhof, auteur van het boek Dieren-Sprekend als Mensen, moeder van Sanne, vriendin van Nathalie. Ik heb het HEAO afgerond, ben vervolgens in de zakenwereld terechtgekomen en van daaruit rolde ik bij toeval in het communiceren met dieren. Het is mijn missie om mijn vak Dierentolk aan een breed publiek bekend te maken. Hiermee werk ik niet alleen mee aan het creeren van een betere toekomst voor veel dieren. Met het geven van de cursussen in het communiceren met dieren en het babyfluisteren, help ik vrouwen een liefdevolle en krachtige plek innemen in onze Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin wat mij betreft de mannelijke kwaliteiten en de ratio zwaar worden overgewaardeerd. De wereld veranderen. Meer gevoel, meer hart: mijn missie, mijn passie.
Reactie plaatsen