Speciaal voor jou, omdat je bij De Zomerhof de Live en/of Online Cursus Communiceren met Dieren
hebt gevolgd, hierbij een handig document.

We vragen je om dit document alleen voor jezelf te gebruiken.
Het is niet de bedoeling dat het in de handen komt van iemand die de Live en/of Online cursus
niet bij De Zomerhof heeft gevolgd.

Graag vertrouwen we daarop.

We wensen je enorm veel plezier in het verdiepen van het contact met de dieren.
Laten we met een steeds groter wordende groep de dieren hun stem terug geven.

De gespreksregels

1.Neem de foto van het dier voor je.
2. Bekijk de foto zo dat je met je ogen dicht het plaatje onthoudt dat je ziet.
3. Leg de foto weg, met eventueel je hand erop.
4. Daal af naar je meditatieniveau, begroet je gidsen/engelen/helpers.
5. Ga naar je innerlijke scherm.
6. Zet het plaatje van het dier op dit scherm.
7. Roep het dier drie maal.
8. Vraag of het met je wil praten.
9. Stel je voor aan het dier.
10. Vertel waarom je met hem wilt praten.
11. Stuur het dier je eigen foto.
12. Open de deurtjes van je hart.
13. Laat alle liefde die je in je hebt, naar het dier stromen.
14. Bevestig met welk dier je praat.
15. Pak nogmaals de stamgegevens erbij en bekijk de foto eventueel nog.
16. Geef het dier alle complimentjes die in je opkomen.
17. Registreer alles wat je nu voelt, wat je ziet, wat je ruikt, wat je hoort.
18. Als er geen impulsen spontaan meer binnenkomen, dan begin je met het
stellen van de vragen van de vragenlijst.
19. Als je niets meer doorkrijgt, alles blijft nu blanco, bedank je het dier voor het
vertrouwen. Neem daarna afscheid van het dier. Zie het dier terwijl het in
volle harmonie is met zijn omgeving. Als je zag dat het dier angstig was, laat
je zijn angst afnemen en dan zorg je ervoor dat je hem in alle rust
achterlaat. Als het dier volgens jou niet van vreemden houdt en het valt
vreemden aan, neem dan het plaatje voor je dat het dier de vreemden
volkomen negeert of accepteert. Als het dier heeft laten zien ziek te zijn,
creëer dan het plaatje van een gezond dier: een dier dat blij, open, gezond
en ontspannen is.
Bedank het dier voor zijn medewerking. Vertel het dier hoe fijn je het vond
dat je mee mocht kijken. Geef het dier nog een complimentje over wat je fijn
vond tijdens het gesprek. Geef het nogmaals een wolk van jouw warme
liefde en laat het in deze wolk van je scherm verdwijnen. Gaat het plaatje
niet vanzelf weg, rol dan het scherm op zodat het plaatje langzaam
weggaat.

Na het gesprek is het belangrijk dat jij ervoor zorgt dat je alle energie
van het dier teruggeeft aan de aarde. Voor een simpele en snelle afvoer van
de energie van het dier kun je je na het gesprek even voorover buigen en de
grond aanraken. Alle extra energie die je niet wilt of niet nodig hebt,
laat je vanaf je rug door je hoofd en je armen naar de grond stromen.

 

© Copyright 2015 Dierentolk Mieke Zomer: Veenweg 10, 7437 SG Bathmen, tel 0573462833, info@dezomerhof.nl en www.dierentolk.nl Dit cursusmateriaal is gedeponeerd en bij de wet beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze dan ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, zonder voorafgaande toestemming van Dierentolk Mieke Zomer.