Artikel Me&MyDog

Wanneer de letters onleesbaar worden kun je met CTRL ingedrukt en op het plusje (+) inzoomen, zodat het beter leesbaar voor je is.Blz 44blz 45blz 46blz 47